stackpython

สร้าง RESTful API ง่ายมากโดยใช้ Django — หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ REST framework ของ Django กันมาบ้างแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ทำความรู้จักสักทีวันนี้ผมจะพามารู้จักกับเจ้าตัว REST framework ครับอย่างแรกเราก็ควรเข้าใจก่อนใช่ไหมครับว่ามันใช้ทำอะไร What is REST อธิบายแบบง่าย ๆ นะครับในตัวของ REST มันจะช่วยเราสร้าง Web Service โดยใช้เทคโนโลยี Web Protocol เพื่อที่ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง Server กับ Client ซึ่งเราจะใช้สถาปัตยกรรมนี้ละไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า RESTful API ที่ช่วยให้เราล้วงเอา response กลับมาเป็น Payload รูปแบบ JSON, XML หรือ format อื่น ๆ โดยเราจะสั่ง API ผ่าน Method ต่าง ๆ เช่น GET, POST, PUT, DELETE…

สร้าง API แบบติดจรวดด้วย Django REST Framework
สร้าง API แบบติดจรวดด้วย Django REST Framework