เรียนรู้วิธีใช้ Django Forms ผู้ช่วยที่ทำให้การสร้าง Forms เป็นเรื่องง่าย Ep. 1 เริ่มเขียน Django Forms ครั้งแรก

Django Form ง่ายกว่าที่คิด

Photo by: https://www.freepik.com/free-vector/registration-form-template-with-flat-design_3301477.htm#page=1&query=forms&position=1

Django Form

Create a new project

django-admin startproject myform
cd myform
django-admin startapp order
เพิ่ม order app

Create Templates

create templates in order app
python manage.py runserver

Create Form class

python manage.py runserver

Full Stack Python Developers