พาไป Deploy Django web สุดง่ายบน Droplet-Digital Ocean [ตอนที่1]

stackpython
2 min readApr 27, 2020

--

[what you get from this article]

  • การสมัครและสร้าง Instance บน Droplet

[introductions]

การนำเว็บลง production เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างงงมากในตอนแรก เนื่องจากการพัฒนาส่วนใหญ่จะใช้ python manage.py runserver แต่พอต้อง deploy ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี

[เนื้อหา]

Droplet เป็นบริการ virtual server จาก Digital Ocean เราสามารถเข้าถึงสิทธิ root ได้ใน server ของเรา

อย่างแรกให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ DigitalOcean และทำารสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยและกรอกรายละเอียดการชำระเงิน (หากท่านมเป็นนักศึกษาที่มีอีเมล .ac.th
สามารถรับ code ส่วนลดจาก โครงการของ github ได้)

เมื่อทำการสร้างและ login เข้ายังรหัสของเราแล้วสามารถสร้าง droplet ด้วยการกด create มุมขวา

เลือก OS ที่ท่านต้องการใช้
ราคาของบริาร droplet

แนะนำให้เลือกบริการที่ราคาถูกที่สุดเนื่องจากหากเรื่องราคาที่แพงกว่าแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยน plan มาใช้ตัวที่ถูกกว่าได้

เลือก server เป็น singapore
ตัวคีย์สำหรับการ SSH

หากเรายังไม่เคยให้ทำการสร้าง SSH Key (สามารถกลับไปอ่านวิธีการสร้าง SSH Key ได้ ที่นี่)

เมื่อทำการ สร้าง key เรียบร้อยให้เรา copy public key มาวางไว้และตั้งชื่อไว้

เมื่อทำการตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วให้เลือก create droplet รอให้ขีดสีฟ้าเต็มและขึ้น IP ก็ถือว่าคุณสร้าง Instance ของ Droplet เสร็จเรียบร้อยแล้ว!

การ access เข้าไปยัง server ของเรา

สามารถ SSH ได้สองทางคือ
— ผ่านเว็บไซต์ทาง digitalocean
— ssh ด้วย private keys

SSH เข้า ด้วย putty

ให้ตั้งค่า ip address ให้เรียบแล้วพร้อมใส่ค่า port เป็น 22 และเพิ่ม private key ใน
Connection->SSH->Auth เมื่อทำการเข้าครั้งแรกให้ใส่ username เป็น root

SSH ผ่าน Powershell

ทำการ add private key และพิมพ์คำสั่งว่า

ssh root@<ip address>

สมมุติ ip ผมเป็น 128.199.111.109 ก็จะใช้เป็น

ssh root@128.199.111.109

สำหรับตอนต่อไปเราจะมาสอนการใช้งาน linux พื้นฐานสำหรับตั้งค่า droplet กันนะครับ :)

Isarafx_stackpython

--

--

stackpython

Full Stack Python Developers