พาไป Deploy Django web สุดง่ายบน Droplet-Digital Ocean [ตอนที่1]

[what you get from this article]

  • การสมัครและสร้าง Instance บน Droplet

[introductions]

การนำเว็บลง production เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างงงมากในตอนแรก เนื่องจากการพัฒนาส่วนใหญ่จะใช้ python manage.py runserver แต่พอต้อง deploy ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี

[เนื้อหา]

Droplet เป็นบริการ virtual server จาก Digital Ocean เราสามารถเข้าถึงสิทธิ root ได้ใน server ของเรา

อย่างแรกให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ และทำารสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยและกรอกรายละเอียดการชำระเงิน (หากท่านมเป็นนักศึกษาที่มีอีเมล .ac.th
สามารถรับ code ส่วนลดจาก โครงการของ ได้)

เมื่อทำการสร้างและ login เข้ายังรหัสของเราแล้วสามารถสร้าง droplet ด้วยการกด create มุมขวา

เลือก OS ที่ท่านต้องการใช้
ราคาของบริาร droplet

แนะนำให้เลือกบริการที่ราคาถูกที่สุดเนื่องจากหากเรื่องราคาที่แพงกว่าแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยน plan มาใช้ตัวที่ถูกกว่าได้

เลือก server เป็น singapore
ตัวคีย์สำหรับการ SSH

หากเรายังไม่เคยให้ทำการสร้าง SSH Key (สามารถกลับไปอ่านวิธีการสร้าง SSH Key ได้ )

เมื่อทำการ สร้าง key เรียบร้อยให้เรา copy public key มาวางไว้และตั้งชื่อไว้

เมื่อทำการตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วให้เลือก create droplet รอให้ขีดสีฟ้าเต็มและขึ้น IP ก็ถือว่าคุณสร้าง Instance ของ Droplet เสร็จเรียบร้อยแล้ว!

การ access เข้าไปยัง server ของเรา

สามารถ SSH ได้สองทางคือ
— ผ่านเว็บไซต์ทาง digitalocean
— ssh ด้วย private keys

SSH เข้า ด้วย putty

ให้ตั้งค่า ip address ให้เรียบแล้วพร้อมใส่ค่า port เป็น 22 และเพิ่ม private key ใน
Connection->SSH->Auth เมื่อทำการเข้าครั้งแรกให้ใส่ username เป็น root

SSH ผ่าน Powershell

ทำการ add private key และพิมพ์คำสั่งว่า

ssh root@<ip address>

สมมุติ ip ผมเป็น 128.199.111.109 ก็จะใช้เป็น

ssh root@128.199.111.109

สำหรับตอนต่อไปเราจะมาสอนการใช้งาน linux พื้นฐานสำหรับตั้งค่า droplet กันนะครับ :)

Isarafx_stackpython

Full Stack Python Developers

Full Stack Python Developers